Intézményvezető: László Zsóka

Intézményvezető-helyettesek: Mihályi Anita, Kuszenda Izabella

 Tanáraink

1. a Rátóti-Hász Melinda

1. b László Zsóka

2. a Bajkainé Hevesi Hajnalka

2. b Mihályi Anita

3. a Lukács Éva

3. b Leéh Péter

4. a Galambosné Lovass Annamária

4. b Hegedűs Ágnes /Gyógypedagógus/

5. a Kuszenda Izabella /Történelem, magyar nyelv- és irodalom/

5. b Csonka Ildikó /Testnevelés/

6. a Szász Bettina    /Magyar nyelv- és irodalom, történelem/

6. b Bürgés Sándor  /Testnevelés/

7. a Kmetyó Katalin  /Informatika, rajz, technika/

7. b Holló Péterné /Ének, angol nyelv/

8. a Dékány Bulcsú /Természetismeret, biológia, földrajz/

8. b Dávidházi Tamás  /Matematika, fizika/

Hegymegi Szilvia Beáta   /Fejlesztő pedagógus/

Lendér Armand András   /Angol nyelv, testnevelés/

Kókai Márk                         Óraadó tanár / matematika

Tuskánné Horváth Anita      Tanító/GYES

Bárány-Schaller Anna     Pedagógiai asszisztens / GYES

Bodorné Dobó Andrea   Pedagógiai asszisztens

Dobóné Földi Andrea     Pedagógiai asszisztens

Kovács-Kurucz Orsolya   Pedagógiai asszisztens / tartós távollét

Naszvadi Tamásné   Pedagógiai asszisztens

Gulyás Dóra     Pedagógiai asszisztens

Hoffmann Ildikó     Pedagógiai asszisztens

Greksa Viktor                    Rendszergazda

Szentkutiné Szurok Nikolett        Iskolatitkár

Technikai dolgozók:

Fekete Zsuzsanna            Portás

Kajli Katalin                      Takarító

Kajli Csabáné                   Takarító

Pátkai Ildikó                     Takarító

Kovács László                   Karbantartó

Suciu Iuliu                         Karbantartó

Trincsi Sándor                  Karbantartó

Megbízási szerződéses dolgozók:

Ványi Józsefné                Megbízási szerződés/kézbesítő

Dancsné Tóth Judit         Megbízási szerződés/logopédiai fejlesztő

Bokros Andrea                Megbízási szerződés/gyógytornász


Iskolánk szociális segítője: Bánfalvi Andrea

Telefon: 20/20 826-37   ( hívható munkanapokon reggel 7 órától este 8 óráig)

e-mail: oisz.andrea@gmail.com