Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott új eljárásrend COVID fertőzésre vonatkozóan.

Érvényes: 2022.01.15-től

A rendelet értelmében a következő eljárásrendet kell alkalmazni az általános iskolák 1-8, illetve a középiskolák 7-12. évfolyamán:

„Az érintett osztályokban, tanulócsoportokban folytatódik a jelenléti munkarend szerinti nevelés- oktatás azon tanulók számára, akik oltottak. A fertőzöttel kontaktszemélynek minősülő, nem oltott tanulók 5 napra karanténba kerülnek, számukra ezen idő alatt az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, házi feladat) megküldéséről. Azokba az osztályokban, ahol a tanulók egy része a fentiek miatt átmenetileg nem vehet részt a jelenléti oktatásban, lehetséges olyan módon megszervezni az oktatást, hogy az otthon lévők online módon bekapcsolódhassanak.

A fentiek értelmében  egész osztályra  vagy feladat- ellátási helyre vonatkozóan- további intézkedésig- nem rendel el az Operatív Törzs tantermen kívüli, digitális unkarendet, vagy kényszer szünetet, az intézményeknek saját hatáskörben, a fentiekben leírt szabályok szerint kell eljárniuk.”