Get Adobe Flash player

A középiskolai továbbtanulással kapcsolatos

feladatok ütemezése a 2018-2019. tanévben

 

Készült a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján.

 

 

1)      Október 20-ig: A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

 

2)      November 16-ig: Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

 

3)      November 12. (hétfő): A nyolcadik osztályosok továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlete.

 

4)      December 7-ig: A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező valamelyik intézménybe.

 

5)      Január 15-ig: A tanulók és szülők végleges döntésének leadása az osztályfőnököknek: a szülők által leírva és aláírva a választott középiskolákról és tagozatokról

·      választott középiskolák felsorolása, azon belül a választott tagozatok sorrendbe rakva,

·      az összes középiskola és tagozat sorrendbe rakva.

 

6)      Január 19. 10.00. óra: Központi írásbeli felvételi vizsga a középfokú intézményekben.

 

7)      Január 24. 14.00. óra: Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak a tanulóknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudnak részt venni.

 

8)      Február 7-ig: A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák értesítik a tanulókat az írásbeli felvételi eredményéről.

 

9)      Február 11-ig: A kitöltött jelentkezési lapokat és adatlapokat a szülőknek és a tanulóknak alá kell írniuk.

 

10)  Február 21. és március 14. között: A tanulók szóbeli meghallgatása a középiskolákban.

 

11)  Március 18-ig: A középiskolák nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzéket.

 

12)  Március 21. és március 22.: Az iskolánkban maradt tanulói adatlapok módosítása a szülői igények alapján.

 

13)  Április 30-ig: A középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a szülőknek és az általános iskolának.

 

14)  Április 30. után:

§  Szülői kérés alapján segítséget nyújtunk azoknak a tanulóknak, akiket a felvételi eljárás keretében egyetlen középiskolába sem vettek fel.

§  Segítséget nyújtunk abban az esetben is a szülőknek, ha a felvétel elutasítása miatt jogorvoslati kérelemmel kívánnak élni.

 

20)Június 20-21-22.: A felvett tanulók beiratkozása a középiskolákba.