Get Adobe Flash player

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT HÍREI

 

Iskolánk jelenlegi igazgatójának, Marunák Ferencnek ötéves igazgatói megbízatása 2018. július 31-én lejár, ezért az Emberi Erőforrások Minisztere a 2018-2023. közötti időszak intézményvezetői megbízatására új pályázatot írt ki.

 

A pályázatra a pályázati határidő lejártáig egy pályázat érkezett, amit Sutusné Hack Erzsébet nyújtott be.

 

Az iskolában a pályázattal kapcsolatos teendők ellátására, a vélemények összegyűjtésére a nevelőtestület tagjaiból előkészítő bizottság alakult. A bizottság elnöke: Kuszenda Izabella.

 

A vezetői megbízással összefüggésben véleménynyilvánítási jog illeti meg:

 

-              az alkalmazotti közösséget,

-              a nevelőtestületet,

-              a nevelők szakmai munkaközösségeit,

-              az iskolai diákönkormányzatot,

-              az iskolaszéket

-              a szülői szervezetet,

-              a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzatot

-              a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szervét

-              a pedagógus szakmai szervezeteket

 

Az intézményvezető megbízásáról az oktatásért felelős miniszter dönt 2018. július 31-ig. Az oktatásért felelős miniszternek – a döntése előtt – be kell szereznie az iskola nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének véleményét.

 

Sutusné Hack Erzsébet intézményvezetői pályázata itt elolvasható.