Get Adobe Flash player

 Hack Zsóka Erzsébet

-   igazgató

-   éneket tanít: 2.b, 5.a

-   osztályfőnök: 5.a

Kuszenda Izabella

-   igazgatóhelyettes

-   történelmet tanít: 8.a, 8.b

-   osztályfőnök: 8.a

Mihályi Anita

-   igazgatóhelyettes

-   matematikát, magyart tanít: 4.b

-   osztályfőnök: 4.b

Bajkainé Hevesi Hajnalka

-   tanító

-   osztályfőnök: 4.a

-   az alsós munkaközösség vezetője

Balogh Anikó

-   tanár

-   magyart tanít: 8.a, 8.b

-   5. napközis csoport vezetője

-   a humán munkaközösség vezetője

Bukai Péter

-   tanár

-   osztályfőnök: 8.b

-   testnevelést tanít: 5.a, 6.b, 7.b, 8.b

Bürgés Sándor

-   tanár (gyakornok)

-   testnevelést tanít: 4.b, 5.b, 7.a, 8.a

Darabos Attiláné

-   tanár

-   matematikát tanít: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   robotika szakkört vezet

-   KAP munkaközösség vezetője   

Dávidházi Tamás

-   tanár

-   fizikát tanít: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   osztályfőnök: 6.b

-   robotika szakkört vezet

-   3D szakkört vezet 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   szorobán szakkört vezet

- a reál munkaközösség vezetője

Dékény Bulcsú

-   tanár

-   természetismeretet tanít: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b

-   biológiát tanít: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   földrajzot tanít: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   osztályfőnök: 6.a 

-   természetismeret szakkört vezet

Gigor Irén

-   tanító

-   osztályfőnök: 1.b

Halász Ildikó

-   napközis nevelő, tanító

-   a 2. napközis csoport vezetője

-   technika: 1.a, 2.b, 4.b

-   rajz: 2.a, 2.b, 4.b

Hegedűs Ágnes

-   gyógypedagógus

-   osztályfőnök: 2.b

Holló Péterné

-   tanító, tanár

-   osztályfőnök: 5.b

-   angolt tanít: 4. 5. 6. 7. 8. évfolyamon

-   éneket tanít: 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

Kiss Éva

-   tanító (gyakornok)

-   a 3. napközis csoport vezetője

Kmetyó Katalin

-   tanár

-   osztályfőnök: 7.b

-   informatikát tanít: 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   rajzot tanít: 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   technikát tanít: 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b

-   a felsős munkaközösség vezetője

Konczné Szolnoki Erika

-   fejlesztő pedagógus

Kun Pál

-   tanár

-   matematikát tanít: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b

-   kémiát tanít: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

-   sakkszakkört vezet

Leéh Péter

-   tanító

-   osztályfőnök: 3.b

Lukács Éva

   -   gyógypedagógus

   -   az 1. napközis csoport vezetője

Rátóti-Hász Melinda

-   tanító

-   osztályfőnök: 3.a

-   Diákönkormányzatot patronáló pedagógus

Studencz Katalin

-   napközis nevelő, tanító

-   a 4. napközis csoport vezetője

-   éneket tanít: 1.a, 1.b, 4.a, 4.b

-   környezetet tanít: 4.a, 4.b

 

Szász Bettina

 -   tanár

 -   magyart tanít: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b

 -   történelmet tanít: 7.a, 7.b

Szólláth Éva

 -   tanító

 -   osztályfőnök: 2.a

 

Tuskánné Horváth Anita

 -   tanító

 -   osztályfőnök: 1.a

Bódiné Jámbor Katalin

 -   tanár (óraadó)

 -   etikát tanít: 3. 4. 5. 6. 7. 8. évfolyamon

Ganovszky Rita

 -   testnevelő, edző (óraadó)

 -   testnevelést tanít: 2.b, 6.a

Gyarmati Ildikó

 -   tanár (óraadó)

 -   történelmet tanít: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b

Sarrami Lilla

 -   tanár (óraadó)

 -   angolt tanít: 4. 5. 6. 7. 8. évfolyamon

Kalocsa Evelin

  •     -   gyógypedagógus (óraadó)