Get Adobe Flash player

Az 1711-es országos népiskolai összeírás szerint a monori Kossuth Lajos Általános Iskola református népiskolaként működő elődjének alapítási éve 1567 volt.

Az ezt bizonyító levéltári irat előkerülése volt az egyik ösztönző, amely a tantestület figyelmét az iskola történetével kapcsolatos vizsgálódásokra irányította. Emellett azonban az iskola egyik kiemelt nevelési célkitűzése is a nemzet és a lakóhely emlékeinek, hagyományainak ápolása, megőrzése; a hazaszeretet felébresztése a tanulókban.


Az iskola pedagógusai mindig fontosnak tartották a lakóhely – többnyire a tanulók által összegyűjtött – tárgyi emlékeinek és a régi népi élet eszközeinek megőrzését, az oktatásban történő felhasználását.

Ez a gyűjtő munka 1984-ben egy iskolatörténeti kiállítás – „iskolamúzeum” – megnyitásával csúcsosodott ki, melyet Csák András rajz szakos tanár szervezett, és állított össze.

A kiállítás jelenleg az iskola padlásterében berendezett padlásklubban tekinthető meg.

Láthatók itt:

az iskolával és a monori oktatással kapcsolatos tárgyi és írásos emlékek (pl. régi tankönyvek, bizonyítványok, osztályképek, taneszközök, különféle versenyekre a tanulók által készített tárgyak, makettek);

az iskolában a rendszerváltás előtt működő úttörőcsapat emlékei (pl. fényképek, tablók, oklevelek, zászlók);

Monorról és a környékéről összegyűjtött különféle tárgyi – főleg néprajzi – emlékek (pl. pinceépítéskor előkerült mamutcsontok, a népi élet használati és munkaeszközei: cserépedények, mángorló, köpülő, rokka stb.).

Iskolamúzeum (iskolatörténeti kiállítás képalbum)

Az összegyűjtött és kiállított tárgyak száma évről-évre nő. A tárgyak gyűjtése folyamatos, többnyire az intézmény jelenlegi vagy volt tanulói és tanárai hozzák el megőrzésre szánt emlékeiket.

Az „iskolamúzeumot” főleg a monori iskolások látogatják történelem vagy osztályfőnöki óra keretében.

A kiállítást 1987-ben a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 1382. sz. alatt nyilvántartásba vette, és azóta az egyesület hivatalos bélyegzőhelye.

A gyűjtemény tanítási napokon előzetes megbeszélés alapján látogatható. (Az iskola elérhetőségei.)