Get Adobe Flash player

 

Pályázati felhívás
Büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására

1. Az Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Monori Tankerületi Központ
Ajánlatkérő címe, posta címe: 2200.Monor, Petőfi Sándor utca 34.
2. A pályázat tárgya:
A Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 2200 Monor, Kossuth Lajos út 98. épületében található iskola büfé működtetésére szolgáló helyiség bérbeadása határozatlan időre.
3. A szerződés meghatározása:
Helyiségbérleti szerződés.
4. A szerződés időtartama:
2017.október 1- határozatlan időre
5. Egyéb feltételek:
5.1. A meghirdetett helyiség használatához szükséges közműszolgáltatásokat a bérbeadó biztosítja 15000Ft/hó átalánydíj megfizetése mellett.
5.3 A pályázó tudomásul veszi, hogy a büfé nyáron tanítási szünet alatt (június és augusztus hónap során) nem működik. Egyéb időszakban a nyitva tartást a pályázó határozza meg azzal a megkötéssel, tanítási idő alatt reggel 7-től déli 12 óráig a nyitva tartás kötelező.
6. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Helye: Monori Kossuth Lajos Általános Iskola
2200 Monor, Kossuth Lajos út 98.
Határideje: 2017. szeptember 25.
A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat helyiségbérleti szerződésre.”
7. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja:

2017. szeptember 25.

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai, a pályázat értékelése

8. 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) megajánlott havi bérleti díj – mely összeg 15.000Ft/hó rezsi költségátalány tartalmaz (továbbiakban minimális bérleti díj), a bérleti díj nagyságát ÁFA nélküli összegben kérjük megjelölni,
b) egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazása (a tervezett választékot kérjük tételesen felsorolni),
c) értékesítési árpolitika (a tervezett választék mellett kérjük a 2017. január elején alkalmazandó bruttó értékesítési árat is megjelölni),
d) referencia, tapasztalat.
8.2. A pályázatok értékelése

(Megnevezés Tervezet súlyarány Tényleges értékelés)
Megajánlott havi bérleti díj 11.000.- Ft/hó, mely összeg tartalmazza a minimális bérleti díjat is (az ÁFA nélküli összeget kérjük megjelölni). A minimális bérleti díjat meghaladó vállalási összeg minden egyes 20 %-os növekménye 5 pontot ér, az elérhető maximális pontszám 60 pont
Egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazása (a választékot kérjük tételesen felsorolni) Igen esetén 15 pont
Értékesítési árpolitika (a felsorolt választék mellett kérjük a 2017. január 1-én alkalmazandó értékesítési ár bruttó összegét is megjelölni) A pontozás a beérkezett legalacsonyabb és a legmagasabb árazás között arányosítva kerül meghatározásra (legalacsonyabb ár 15 pont a legmagasabb ár 0 pont)
Referencia, tapasztalat Igen esetén 10 pont
Összes adható pontszám 100 pont

9. Egyéb követelmények:
– A büfé kínálatának kialakítása az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltak figyelembe vételével történik.
– Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.
A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.
A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.
10. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:
a) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
b) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
c) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
d) aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek.
11. A pályázat érvénytelen, ha:
a) a pályázatot a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
b) ha a pályázó a pályázatát úgy nyújtotta be, hogy a pályázat értékelésére 8.2. pont szerint nem nyílik lehetőség.
b) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
12. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot (Áfa nélküli összeget kérjük megjelölni);
– a büfé kínálatának részletes bemutatása;
– a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát;
– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;
– szakmai bemutatkozás;
– nyilatkozat a nemleges köztartozásról;
– nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését a pályázó vállalja;
13. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Monor, 2017.09.08

                                                                             Marunák Ferenc intézményvezető

„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és Hazát!”

(Vass Albert)

 

Vass Albert gondolata az idei tanévben különösen fontos a Monori Kossuth Lajos Általános Iskolaszámára, hiszen mostani ismereteink szerint iskolánk ősét 1567-ben alapította meg a monori református gyülekezet. Vagyis ebben az iskolában már 450 éve folyik a monori gyerekek tanítása.

Szeretnénk a 2017-2018. tanévben több programmal is méltó módon megemlékezni erről az évfordulóról.

Megemlékező programjaink első állomása volt a „Kossuth-emlékek itthon és a nagyvilágban”bemutató kiállítás megnyitása 2017. szeptember 6-án.

A kiállítás anyagát a Magyar Emlékekért a Világban Egyesületállította össze. A Magyar Emlékekért a Világban Egyesületa határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, kutatja: az egyesület tagjai felkeresik a világban található magyar vonatkozású emlékhelyeket, lefényképezik ezeket, majd itthon az ezekből összeállított tárlatokkal, kiállításokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó előadásokkal megismertetik a magyar emlékeket az érdeklődőkkel.

A kiállítást a világban sok helyen található Kossuth-emlékhelyeket felidéző érdekes előadással nyitotta meg dr. Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke, valamint Deák Nóra egyesületi tag.   Néhány fénykép a megnyitóról ITT.

1.    IRODAI ÜGYELET:

Augusztus 21. és augusztus 31. között munkanapokon:

8.00. órától 12.00. óráig (kivéve: augusztus 25. /péntek/)

 

2.    JAVÍTÓ ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK:

Augusztus 28. (hétfő) 10.00. óra

 

3.    NAPKÖZIS BEÍRATKOZÁS, ÉTKEZÉSI IGÉNYEK BEJELENTÉSE:

Augusztus 29. (kedd) 8.00. órától 17.00. óráig

Augusztus 30. (szerda) 8.00. órától 17.00. óráig

 

4.    TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY:

Szeptember 1. (péntek) 17.00. óra

 

5.ELSŐ TANÍTÁSI NAP:

Szeptember 4. (hétfő)

§Ezen a napon csak az első három óra lesz megtartva 8.00. órától 10.40. óráig!

 

6.    ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETE:

Szeptember 4. (hétfő) 17.00. óra

 

 

TUDNIVALÓK A TANKÖNYVEK KIOSZTÁSÁRÓL

A 2017-2018. TANÉV ELEJÉN

 

         1.       A 2017-2018. TANÉVTŐL KEZDVE MINDEN ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓ

         INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSBANRÉSZESÜL! SENKINEK NEM KELL FIZETNIE

        A TANKÖNYVEKÉRT

 

2.       A TANULÓK A TANKÖNYVEIKET AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAPON
– szeptember 4-én (hétfőn) –
DÉLELŐTT AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖKTŐL KAPJÁK MEG.

 

3.         AZ INGYENESEN KAPOTT TANKÖNYVEK ÁTVÉTELÉT A SZÜLŐNEK ALÁÍRÁSÁVAL IGAZOLNIA KELL, MERT A MEGRONGÁLT TANKÖNYVEK ÁRÁT A TANÉV VÉGÉN MEG KELL TÉRÍTENI!

 

MEGHÍVÓ

 

A Monori Kossuth Lajos Általános Iskola

sok szeretettel meghív minden érdeklődőt

2017. szeptember 6-án (szerdán) 16.00. órától

a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE)

fényképeiből összeállított kiállítás megnyitójára és bemutató előadására:

„Kossuth-emlékek itthon és a nagyvilágban”

 

„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és Hazát!”

(Vass Albert)

E gondolatok számunkra az idei tanévben különösen fontosak, hiszen mostani ismereteink szerint iskolánk ősét 1567-ben alapította meg a monori református gyülekezet. Vagyis ebben az iskolában már 450 éve folyik a monori gyerekek tanítása. Szeretnénk a 2017-2018. tanévben több programmal is méltó módon megemlékezni erről az évfordulóról. Megemlékező programjaink első állomása lesz ez a kiállítás, mely szeptember 30-áig látható az iskolában.

 

(A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-örökségét kutatja és ismerteti. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretében egyre szélesebb körben tegye ismertté emlékeinket.)

 

                                                                                                     Marunák Ferenc

                                                                                                           igazgató

Eseménynaptár

Szeptember 2017
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1